+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Zahrnují:

  • Studie EES - Entry Exit Systém. Elektronický systém evidence občanů mimo země EU. EES má od roku 2020 elektronickým způsobem povinně zaznamenávat údaje o čase, místě vstupu i výstupu včetně údajů o odepření vstupu státních příslušníků třetích zemí, kteří překračují vnější hranice schengenského prostoru.
  • Studie ETIAS. Systém ETIAS bude poskytovat cestovní povolení pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, jež umožní posoudit, zda jejich přítomnost na území členských států nepředstavuje nebo nebude představovat bezpečnostní riziko.
  • Kapacitní plánování IT hardwarové infrastruktury Moravskoslezského kraje 2017 - 2020. Analýza zpracovaná pro oddělení informačních technologií Moravskoslezského kraje s cílem vytvořit nezávislé podklady pro efektivní plánování kapacit ICT HW infrastruktury.
  • MSKR - datová analýza. Smyslem analýzy tvořené pro management Moravskoslezkého kraje je posouzení rozvržení kapacit stávajícího datového prostředí a poskytnout návrh řešení pro fungování současných a rozvojových projektů v moderním ICT prostředí a jejich dostupnost ve vztahu k velmi pravděpodobným uživatelským požadavkům na nárůst kapacit IT Moravskoslezského kraje.

Reference

  • Ředitelství služby cizinecké policie - Dodávka studií EES a ETIAS
  • Moravskoslezský kraj - Dodávka studií pro kapacitní plánování a datovou analýzu