+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Kontaktní údaje správce:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451

Osoba oprávněná poskytnout bližší informace ke zpracování:

David Klíma, tel: +420 722 502 161, email: david.klima@vitkovice.com

Kategorie zpracovávaných údajů:

Vizuální záznam bez zvukové stopy – fyzická a fyziologická identita

Účel zpracování:

ochrana majetku Statutárního města Ostravy a obyvatel bytového domu

Právní základ zpracování:

zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce a třetí strany (obyvatel bytového domu (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679)

Příjemci osobních údajů:

Statutární město Ostrava, orgány Policie České republiky

Doba uložení osobních údajů:

7 kalendářních dnů

Oprávněné zájmy:

ochrana majetku

Subjekt údajů má právo:

  • na přístup k osobním údajům o své osobě
  • na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • na výmaz, popř. omezení zpracování
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování