top of page

Certifikáty

Společnost má implementován integrovaný systém řízení, který se skládá z managementu jakosti, managementu ochrany životního prostředí, managementu bezpečnosti informací a managementu služeb IT dle standardů ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 a ISO 20000-1.

Společnost je držitelem osvědčení NBÚ pro práci s utajovanými informacemi na stupeň důvěrné.

Politika jakosti

Certifikát ISO 14001:2015

Certifikát ISO 20000-1:2018

Certifikát ISO 9001:2015

Certifikát ISO 27001:2013

Osvědčení NBÚ

bottom of page