+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. má v oblasti řešení dispečerských pracovišť desítky let zkušeností a mnoho významných referencí. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. implementovala řešení pro tyto typy dispečerských pracovišť:

  • dispečerská pracoviště pro příjem a zpracování tísňového volání 112
  • dispečerská pracoviště pro operační řízení Zdravotnické záchranné služby
  • dispečerské pracoviště pro operační řízení Městské Policie
  • dispečerská pracoviště pro krizové řízení a plánování

Dispečerský informační systém

Jedná se o hlavní část, která je integrována s ostatními podřízenými systémy a zprostředkovává k nim přístup. Umožňuje příjem tísňových hovorů / SMS, zakládání událostí, jejich evidenci, vizualizaci na mapě, umožňuje návrh sil a prostředků, potřebných pro řešení události, umožňuje sledování postupu řešení události, komunikaci s volajícím v tísni i s organizacemi, participujícími na řešení události, s výjezdovými stanovišti i výjezdovými skupinami, prostřednictvím GPS vizualizuje polohu těchto výjezdových skupin, umožňuje koordinaci spolupráce s ostatními složkami IZS. V databázi dispečerského systému lze dohledat (i pro účely eventuálního forenzního řízení) jakoukoliv dříve řešenou událost se všemi podrobnostmi jejího řešení.

Vizualizační systémy

Dispečerský systém je úzce integrován s řešením GIS, a lze tak vizualizovat polohu zdroje události, případně výjezdových skupin, podílejících se na řešení události. Naše řešení staví na většinově užívaném standardu společnosti ESRI. Na mapě zobrazíme polohu volajícího buď automaticky (pokud to zdroj informací umožňuje), nebo s pomocí tzv. místopisného helperu. V případě vnitřních prostor budov a areálů je možné použít jak GIS technologii, tak jiné, jednodušší vektorové systémy.

Telefonní a rádiový systém

Telefonní / rádiový systém je schopen integrovat řešení všech velkých dodavatelů telefonních ústředen a zajistit řízení odbavování hovorů. Vzhledem k našim zkušenostem v oblasti Integrovaných záchranných systémů garantujeme vysokou dostupnost služeb. Naše dispečerské systémy umožňují integraci řízení telefonních ústředen a fyzických koncových dispečerských setů, nebo i řešení v podobě softwarových telefonů. Jejich ovládání je možné dotykovým panelem. Telefonní a rádiový systém je možné doplnit i o záznamová zařízení.

Dohledový systém

Protože dispečink musí být maximálně dostupný, podle typu řešení nabízíme podporu a dohled nad provozem v režimu 24/7, s proaktivní vzdálenou podporou a monitoringem.

Kamerový systém

V případě některých dispečinkových systémů je součástí řešení možnost dohledu nad situací s pomocí zdrojů z videokamer v blízkosti události.

DP