+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Extenze slouží zásahovým jednotkám k okamžitému přehledu krizové situace a k shromažďování důležitých informací o situaci. Podporuje schopnost velitelů reagovat na mimořádné situace. Umožňuje uživatelům vyhodnocovat škody na majetku způsobené např. mimořádnou událostí nebo přírodní katastrofou.

Výhody řešení:

  • Sdílené mapy.
  • Sdílená textová komunikace vč. obrazových příloh.
  • Okamžitý přehled zdrojů a prostředků.
  • Zakreslování oblastí a tras vztahujících se k situaci.
  • Integrace sociálních médií - Twitter, Instagram…
  • Zpětné přehrávání situace/zásahu v čase.
  • Online a offline funkce.
GIS
GIS