+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Reportingová aplikace pro monitorování vaší GIS infrastruktury důležitá pro vyhodnocování návratnosti vašich investic. Je monitorován operační systém, Windows servery, portály for ArcGIS, ArcGIS servery, Geocortex stránky, Geocortex aplikace, webové stránky aj.

Aplikace poskytuje odpovědi např. na otázky typu:

 • Jaká je doba provozuschopnosti/výpadku tohoto serveru?
 • Které z mých webových map v mém portálu právě nefungují?
 • Jaká je průměrná doba odezvy požadavku na službu konkrétního ArcGIS Serveru?
 • Kdo a kdy využíval kredity ArcGIS Online?
 • Kolik uživatelů právě používá tuto aplikaci?
 • Kdo je nejaktivnější uživatel této aplikace?
 • Kdy byl poslední přístup na stránku Geocortex Essentials?
 • Kolik požadavků přijala stránka Geocortex Essentials?

Hlavní panely aplikace:

 • Stav - informuje o tom, co se děje právě teď a je rozhodující pro poskytování relevantních a včasných informací o vaší infrastruktuře GIS.
 • Trendy - zkoumají změny v průběhu času – tj. zvýšení a snížení využití, výkonu a stability, která mohou ovlivnit vaše rozhodnutí.
 • Alarmy - zprostředkují okamžitá upozornění e-mailem nebo SMS o nestandardních stavech, zdrojích vysoké zátěže aj.
 • Vlastní řídící panel - soustřeďuje všechny vaše informace na jedno místo (denní sestavy, měsíční shrnutí, stavy produkčních systémů aj.). Můžete si jej sami nakonfigurovat.
GIS