+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Stavba IBC je svou funkcí naprosto ojedinělá u nás i ve světě. Integrace všech bezpečnostních složek záchranného systému do jednoho místa a jeho technologická podpora je možná jen díky něčemu, co je z říše high tech a snů současně.

 • Společné pracoviště složek IZS
 • Kapacita cca 200 zaměstnanců, z t oho až 68 operátorů tísňových linek a dispečerů IZS
 • Příjem tísňového volání 112, 150, 155 a 1 58
 • Příjem tísňového volání 156 - Městské policie
 • Krajské centrum operačního řízení IZS - vyslání sil a prostředků a jejich koordinace na území kraje
 • Krizové štáby hejtmana kraje a primátora
 • Výjezdové stanoviště Územního střediska záchranné služby
 • Ředitelství a s lužebna Městské policie
 • Sdílení serverových a klientských technologií IZS
 • Ekonomicky a organizačně výhodný provoz
IBC

Technologie

 • Jednotná serverová technologie pro všechny složky IZS
 • Virtualizace serverových technologií
 • Dva nezávislé telefonní systémy Alcatel a Cisco
 • Adresní přidělování tísňových hovorů volným operátorům
 • Dva nezávislé systémy digitálního záznamu hlasu
 • Sdílené informační a komunikační technologie
 • Sdílený audio-video prostor
 • Schopnost autonomního provozu po dobu 72 hodin

Integrace

 • Nejvyšší úroveň integrace složek IZS
 • Univerzální dispečerská pracoviště
 • Ovládání hlasové komunikace na dotykovém panelu
 • Vyhodnocování stavu připravenosti operátora napříč všemi systémy
 • Směrování příchozích hovorů definovaným skupinám
 • Dynamická konfigurace skupin a směrování
 • Integrace digitálního radiofonního systému MATRA
 • Jednotný geografický informační systém
 • Komplexní integrace systémů všech složek IZS
 • Sdílení společných aplikačních služeb systémy IZS