+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Podnikový Geografický Informační systém je řešení, které sjednocuje prostorová data a služby a umožňuje je sdílet jednotně a konsolidovaně po celé organizaci. Jedná se o infrastrukturu, která rozšiřuje stávající systémy a obohacuje je o geografická data a služby, umožňuje vizualizaci infrastruktury nad mapovými podklady.

Představuje:

 • Jednotnou a jednotící datovou základnu a vizualizace spravovaných informací
 • Ucelený přehled o majetkoprávních vztazích
 • Výraznou technologickou podporu plánování investiční výstavby
 • Zvýšení zabezpečení provozu a efektivity údržby
 • Možnost optimalizovat řešení dopravy
 • Pomoc pro účinné odstraňování ekologických havárií a řešení krizových situací
 • Sjednocení, zpřesnění, zkompletování a soustředění veškeré, především však výkresové dokumentace týkající se inženýrských sítí a to i při práci v terénu
Podnikový GIS

Cílem podnikového GIS není zavádět další uložiště a duplikovat data. Cílem je čerpání dat ze stávajících systémů bez nutnosti je nahrazovat, ale doplnil o nový způsob náhledu na data, včetně možností integrací na řídící systémy.

Je určen podnikům s rozsáhlými areály, ať už v jednom místě nebo geograficky distribuovanými.

Oblasti využití zahrnují:

 • Správa a evidence majetku a nemovitostí
 • Technická infrastruktura, její evidence a správa
 • Investiční výstavba
 • Dispečink a údržba infrastruktury a nemovitostí
 • Doprava
 • Bezpečnost
 • Ekologie
 • Krizové řízení
 • Reporting, statistiky, přehledy
Podnikový GIS