+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

MSKR – rozšíření CCTV monitoring vstupu2021

Zabezpečení objektu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Předmětem dodávky bylo:

Rozšíření stávajícího kamerového systému v objektu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Použité technologie:

 • PowerEdge R540 Server
 • Cisco Catalyst 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP
 • Cisco Business 350-12XS Managed Switch
 • Avigilon 5.0 Mpx, WDR, LightCatcher, Day/Night, exteriérová dome, IR

Letiště Praha, a.s. - Perimetrická ochrana letiště2020

Technologické zabezpečení perimetru Letiště Ruzyně.

Předmětem dodávky bylo:

Zabezpečit perimetr Letiště Ruzyně bezpečnostními technologiemi.

UMOb Ostrava-Jih – kamerový monitoring bytových domů 2019

Jako službu zajišťujeme v městském obvodě Ostrava-Jih instalaci kamerového monitoringu se záznamem ve společných prostorech bytových domů. Kamery, monitorující od začátku prosince společné prostory domů v domech s obecními byty na ulicích Čujkovova, V. Košaře, Tylova a Plzeňska, se osvědčily hned v prvních dnech. Systém poskytujeme jako službu na klíč, od instalace po provozování a základní dohled nad funkčností a údržbou. Zajišťujeme celkový právní servis k dané instalaci.

Předmětem dodávky bylo:

 • Autonomní kamerový systém pro 31 domů
 • 17 venkovních kamer
 • 50 výtahových kamer
 • 117 vnitřních kamer
 • Centrální monitoring

Použité technologie:

 • Dahua kamerový systém
 • Technologie Anti-vandal
 • UPS
 • GSM-GW
 • 2N 2Wire převodníky
 • Vlastní aplikace pro centrální monitoring událostí

Colours of Ostrava - detektory kovů2017+

Colour Production, spol. s r. o. - pronájem detektorů kovů

Předmětem dodávky v letech 2017, 2018, 2019 bylo:

Zapůjčení 50 ks ručních detektorů PD 140 včetně dopravy, instalace na místa použití, zajištění servisních služeb v době trvání festivalu, bezplatné proškolení obsluhy, demontáže a 4ks záložních detektorů.

Použité technologie:

50ks ručních detektorů kovů PD 140N

Technologický park Hořátev - KIMM Invest s.r.o. - Systém zabezpečení perimetru technologického parku2017

Technologický park Hořátev - KIMM Invest s.r.o. - Systém zabezpečení perimetru technologického parku kamerami CCTV a rozpoznáváním SPZ.

Předmětem dodávky bylo:

Zabezpečit technologicky areál technologického parku v Hořátvi, kde sídlí řada průmyslových firem. Bylo nutno areál začít monitorovat kamerovým systém, zabezpečit pomocí přístupového systému vyřešit způsob kontroly aut a kamiónů na vrátnicích a propojit technologický areál s ústředím společnosti.

Použité technologie:

 • kamerový systém CCTV s analýzou obrazu
 • kamerový systém s rozpoznáváním registračních zanček
 • dohledové pracoviště
 • vjezdové závory
 • přístupový systém
 • infrastruktura včetně datové sítě a firewallů
 • integrační a instalační práce

Ředitelství služby cizinecké policie ČR - Testování biometrické shody osob v databázích2016

Systém Secuface DB - software pro porovnávání biometrické shody obličejů v databázích.

Předmětem dodávky bylo:

Testování identifikace a vyhledání osob dle obličejových prvků v databázích. VITSOL vyvinul nový produkt, který tento požadavek naplňuje a ŘSCP poskytlo pracovní skupinu, která produkt připomínkovala a poskytla databázi hledaných osob. VITSOL poskytnul testery, software a hardware, který dokázal identifikovat visuálně podobné osoby dle obličejových prvků v databázi.

Použité technologie:

Software vlastní výroby s názvem SecuFace DB určený a optimalizovaný pro rozpoznávání obličejů ve velkých databázích.

Ředitelství služby cizinecké policie ČR - Systém eGate pro biometrickou kontrolu cestujících na Letišti Praha Ruzyně2011+

Systém eGate/EasyGo pro automatizované biometrické odbavení cestujících na Letišti Václava Havla Praha.

Předmětem dodávky bylo:

Dodávka 17ks biometrických automatických bran pro Letiště Ruzyně a 90ks čteček cestovních dokladů pro I. a II. kontrolní linii hraniční kontroly na letiště Ostrava, Pardubice, Karlovy Vary, Brno, Praha.

Použité technologie:

Systém eGate poskytuje občanům EU "strojový" průchod hraniční kontrolou do Schengenského prostoru. Držitel elektronického pasu vloží doklad do čtečky před vstupní brankou, která ověří jeho optickou i elektronickou část, přičemž se kontroluje pravost, integrita dat, pravidla, zda je držitel oprávněn použít elektronickou bránu. V případě úspěšného testu je cestující vpuštěn do prostoru brány nebo je odkázán k manuální kontrole. Během vstupu se elektronicky změří výška cestujícího a optimálně nastaví kamera pro snímání obličeje. Nasnímaný obličej se následně porovná s fotografií, která je uložena na čipu dokladu a současně se provede kontrola v externím systému cizinecké policie, aby se zjistilo, jestli se nejedná o nežádoucí nebo hledanou osobu. Pokud vše proběhne v pořádku, výstupní dvířka se otevřou a kontrola cestujícího je dokončena Samotný proces kontroly zpravidla netrvá déle než 18 vteřin.