+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Program Plnička dat ISKN a RÚIAN je modulární a dle licence umožnuje práci s Rúian-VFR, ISKN-VFK, ISKN(GP, KM-D). Program umožňuje automatické stahování souborů ve struktuře RÚIAN z VDP (webu), jejich zpracování a naplnění do tabulek v DB PostgreSQL včetně vybudování geometrie. Výstupem je naplněná databáze topologicky ošetřených dat ve značné krátkém čase.

Výhody Plničky RÚIAN / ISKN / GP:

Obecné výhody

 • Plnička nevyužívá žádný placený SW třetích stran (postavena nad PostGIS/PostgreSQL) s exportem vyhledávacích struktur do ostatních DB.
 • Plnička je multiplatformní (Windows a Linux). Podporuje OS Windows 7 (64bit) a vyšší a GNU/Linux CentOS 6.6 nebo RHEL 6.6.
 • Plničku lze ovládat přes grafické GUI, nebo z příkazové řádky.
 • Geometrie uložená v databázi je optimalizovaná a přímo čitelná GIS nástroji (QGIS, ArcGIS apod.).
GIS nástroje

RÚIAN část:

 • Plnička importuje plnou geometrii obsaženou v datech RÚIAN (s dodržením přesnosti 1cm).
 • Plnička importuje kompletní RÚIAN, tedy stát až adresa resp. parcela.
 • Plnička opravuje chybnou geometrii tam, kde to lze (typicky křížení polygonových hranic a podobně).
 • U vrstvy ulic plnička RÚIAN vypočítá definiční bod každé ulice metodou super-středu (i u složitých geometrií je def. bod v přijatelném středu).
 • Plnička RÚIAN hlídá návaznost aktualizací – nedovolí vynechání denních update.
 • Plnička RÚIAN dle nastavení generuje z dat optimalizované struktury pro vyhledávání (find tabulky).
 • Plnička RÚIAN provádí také stažení dat z internetu.
 • Plnička RÚIAN může být spouštěna v plánovači a fungovat zcela automaticky (včetně stažení dat).
 • Plničku je možno kdykoli během plnění dat ukončit a následně pokračovat v plnění od posledního úspěšného bodu (obce či denní aktualizace).
 • Schéma databáze, do které se má RÚIAN plnit lze konfiguračně nastavit a to nezávisle na schématu, ve kterém je založeno prostorové rozšíření PostGIS.
 • Nadstandardní výkon převodu včetně geometrie (kompletní RÚIAN včetně parcel a prostorové indexace a analýzy DB na výkonnějším stroji trvá cca 17 hod).
 • Hotové exportní modely i python skripty pro ArcGIS 10.x pro export dat RÚIAN (včetně číselníků) z PostgreSQL do libovolné geodatabáze či fGDB podporované ESRI včetně automatizace procesu s logováním průběhu. V cílové geodatabázi zůstanou po naplnění zachovány zdrojové indexy včetně prostorových. Volitelně je možno provést automatické naplnění a nastavení domén (dekódování číselníkových hodnot pro ArcGIS).

ISKN část:

 • Import dat ISKN v aktuální verzi
 • Úzká vazba na data RÚIAN
 • Možnost generování geometrie (včetně DPM) nebo svázání s geometrií RÚIAN

GP část včetně importu KM-D:

 • Import dat ze samostatných geometrických plánů (VFK), včetně vytvoření geometrie čitelné GIS nástroji (QGIS, ArcGIS apod.).
 • Import dat (DGN a CSV poskytovaných ČÚZK) včetně opravy topologie pro oblasti bez digitálních/digitalizovaných katastrálních map. Výstupem jsou polygony parcel a linie DPM (vnitřní kresby).
 • Automatizovaný výstup úspěšnosti vytvoření parcel z KM-D včetně srovnání údajů z RÚIANu (upozorní na velké odlišnosti)
 • Generování úplné vrstvy parcel ze zdrojů RÚIAN doplněnou o chybějící geometrii parcel z KM-D (DGN a CSV poskytovaných ČÚZK).
 • Generování úplné vrstvy DPM (vnitřní kresby) ze zdrojů ISKN doplněnou o chybějící geometrii z KM-D (DGN a CSV poskytovaných ČÚZK).