+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Součástí dodávky je kompletní sběr dat v terénu na území obce, vytvoření mapových vrstev a publikace dat do podoby webových map včetně vytvoření mapové aplikace, která bude implementována do webové prezentace zákazníka.

Řešení je postaveno na technologii ESRI

Nejedná se tedy o žádné izolované partikulární řešení, které by mohlo do budoucna skončit ve slepé uličce. Základ tvoří ArcGIS Server platforma poskytující serverové řešení pro GIS. Díky ní mohou všichni pracovníci úřadu využívat geografická data, vizualizovat je, analyzovat a nalézat skrze ně nové souvislosti. Nad touto GIS technologií existuje několik zajímavých mapových frameworků, z nichž výrazně převyšující schopnosti jiných je Geocortex Essentials od kanadské společnosti Latitude Geographics. V podstatě se jedná o mapový redakční systém s nástroji pro řízení a správu business procesů a jejich elektronizaci a optimalizaci. Geocortex Essentials je plně dokumentovaná sada komponent, postupů a dalšího vybavení a opatření, která umožňuje tvorbu a správu mapových úloh a mapových aplikací. Součástí dodávky jsou i multiplatformní plničky RÚIAN a ISKN dat s nadstandardní funkcionalitou. Na přání zákazníka lze vytvořit mapové úlohy typu pasportizace zeleně, komunikace, veřejného osvětlení, dopravního značení apod.

GIS ve veřejné správě

Základní funkce mapové aplikace:

 • Podpora všech typů mapových vrstev.
 • Přístup k aplikaci na základě rolí a oprávnění. Lze nastavit na celou aplikaci nebo na jednotlivé komponenty.
 • Možnost nastavit tři zprostředkovatele zabezpečení (anonymní, integrované ve Windows, Geocortex Identity Server).
 • Podpora tři různých prostředí – stolní počítače, tablety a mobilní zařízení. Každé z těchto prostředí se co nejlépe přizpůsobuje možnostem zobrazení na dané platformě.
 • Možnost přístupu na mapové zdroje při offline režimu (Windows, IOS a A ndroid).
 • Podpora nativní mobilní aplikace, která je nainstalována přímo na zařízení.
 • Editace objektů mapových vrstev – l ze provádět také v offline režimu, vč. synchronizace editací se serverem. U objektů lze editovat geometrii, atributy a nahrávat přílohy.
 • Přidávání vlastních mapových vrstev z katalogu vrstev.
 • Rychlé vyhledávání adres, např. „Cihelní 14, Ostrava“.
 • Načtení datových souborů do mapy (formáty .csv, .xlsx, .kml, .shp, .gpx, .zip obsahující FileGDB nebo shapefiles).
 • Zobrazení přidružených map (google mapy, bing mapy) a jejich synchronizace s hlavní mapou.
 • Uložení vlastního mapového projektu na lokální paměť a jeho zpětné načtení.
 • Tisk mapy ve zvoleném formátu, rozlišení a měřítku.

Rozšířené funkce mapové aplikace

 • Vyhledání adresy, parcely, stavebního objektu a nemovitosti (např. dle adresy, parcelního čísla, vlastníka) ze systémů RÚIAN a ISKN, vč. vygenerování výstupních tiskových sestav.
 • Uživatelské hlášení závad na veřejném majetku, vč. nahrání fotografie.
 • Vyhledání zastávek MHD a jízdních řádů.
 • Demografická analýza v zadaném území (hustota, složení a věk obyvatelstva…).
 • Analýza budov (počet bytů, podlaží…).
 • Připomínkování územního plánu.