+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Historie společnosti se datuje již od roku 1920, kdy pro zvyšování jakosti výrobků bylo zřízeno ve VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁRNÁCH u ocelárenské laboratoře oddělení WÄRMETECHNISCHES BŰRO, později nazývané TEPELNÉ ODDĚLENÍ. Začalo se s tepelně technickou činností, to je měření tlaků, množstvím plynů a analýzami těchto plynů, měřením teplot a později regulací tepelných režimů v hutnických pecích.

V roce 1929 VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY dostávají k dispozici první strojně výpočetní stanice systému Hollerith společnosti IBM, určené pro účetní a mzdový úsek. Tímto krokem vznikl základ budoucího výpočetního střediska.

V roce 1949 uvádí TEPELNÉ ODDĚLENÍ do provozu první automatickou regulaci na ocelárenské peci. V roce 1965 se seskupují Tepelné oddělení, Oddělení sdělovací techniky a Oddělení jemnomechanických dílen do nového provozu, ÚDRŽBA MĚŘÍCÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKY. Činnost provozu Údržby měřící a informační techniky se dále rozšiřuje o údržbu NC-strojů a počítačů SIEMENS 305 a má 375 zaměstnanců.

V roce 1975 se mění název provozu na ÚDRŽBA ŘÍDÍCÍ TECHNIKY, pod který spadají střediska Údržba sdělovací techniky, Sdělovací technika, Údržba měřící a regulační techniky, Údržba řídících počítačů, Centrální údržba EVT, Diagnostika a Vedení provozu.

K 1. 7. 1989 vzniká nový závod, AUTOMATIZACE, který je finálním dodavatelem automatizovaných systémů technologických a výrobních procesů.

V roce 1990 vzniká samostatná společnost CAD/CAM systémy, později, v roce 1994 VÍTKOVICE CAD/CAM Systémy, spol. s r.o.

V roce 2005 dochází k přejmenování společnosti VÍTKOVICE CAD/CAM Systémy, spol. s r.o. na VÍTKOVICE ITS a.s. a tím vzniká jedno strategické centrum pro zajišťování a koordinaci IT a komunikačních služeb v rámci holdingu VÍTKOVICE. Společnost VÍTKOVICE ITS a.s. byla zaměřena na komplexní služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, se zaměřením na outsourcing provozu IS/IT a software pro optimalizaci průmyslových procesů.

V roce 2010 vznikla společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. a v roce 2011 převzala fúzí společnosti VÍTKOVICE ITS a.s., MEDIUM SOFT a.s. a NETPROSYS, s.r.o.

MEDIUM SOFT a.s. byla společnost založená v roce 1992, od roku 2007 člen holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Společnost byla zaměřena na vývoj a implementaci IS pro podporu operativního řízení záchranných služeb, telefonních center tísňového volání, zdravotnických záchranných služeb, tvorby a aktualizace havarijních a krizových plánů středních a malých firem.

NETPROSYS, s.r.o., byla společnost založena v roce 1997, od roku 2008 člen holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Společnost zabývající se systémovou integrací ICT a poskytující svým zákazníkům kompletní dodávky technologií od úvodní analýzy, přes návrhy řešení a projekční činnost, realizace dodávek, až po zaškolení obsluhy a následně zajištění provozu a servisní služby.