top of page
družstvo BUDOUCNOST

1920

Založení tepelného oddělení (Wärmetechnisches Büro) v nové ocelárně a válcovně Vítkovických železáren představovalo významný milník. Jeho hlavní činností bylo provádění měření a analýz teplot, tlaků a plynů. Postupem času se jeho role rozšířila na regulaci tepelných režimů v hutnických pecích, což lze považovat za počátek průmyslové automatizace

Strojně-početní stanice

1929

Stanice pro mzdové účetnictví byla vybavena systémem Hollerith od IBM – USA. Tento systém se skládal ze čtyř souprav, zahrnujících třídiče děrných štítků, děrovače, přezkoušeče, tabelátor s tiskárnou pro jednoduché soustavy a kalkulační děrovač s reproduktorem děrných štítků. Veškeré zařízení bylo majetkem IBM, uživatelé ho pouze pronajímali. Stanice sloužila k vyhotovení části účetní závěrky a k výpočtu hrubých mezd. Během okupace byla stanice přemístěna do různých prostor, včetně hřebčince hukvaldské obory a zámku. Měla tři oddělení: děrovací, strojní a registraturu. Dokázala zpracovat 9000 štítků za hodinu při sčítání a 6000 při výpisu jednotlivých položek.

_dokumenty_fotografie_807_historicke_fotografie_270_provozy_654_vysoke_pece_vitkovice_170_

1949

První automatická regulace na ocelářské peci

1965

Tepelné oddělení, Oddělení sdělovací techniky a Oddělení jemnomechanických dílen sdruženy do nového provozu, ÚDRŽBA MĚŘÍCÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKY. Činnost provozu Údržby měřící a informační techniky se dále rozšiřuje o údržbu NC-strojů a počítačů SIEMENS 305, má 375 zaměstnanců.

V roce 1965 byly k počítačům GAMMA 3 ET a GAMMA 172 přidány děrnoštítkové kompaktní tabelátory GAMMA 10. Tyto programovatelné systémy byly schopny provádět složité logické operace a výpočty. Souběžně s tím byla zavedena děrná páska jako vstupní médium, což vedlo k zavedení organizačních automatů pro zpracování dat. Avšak malé francouzské počítače brzy dosáhly své kapacitní mezí.

_dokumenty_fotografie_807_historicke_fotografie_270_budovy_304_reditelstvi__916_1_budovy_-

1972

Počátek instalace nepřeberného množství počítačů pro sféru řízení, oblast technologických procesů, výzkumných ústavů, vědeckých pracovišť, projekcí a konstrukcí

1991 - zkoušení zařízení velínu nové linky

1989

K 1. 7. 1989 vzniká nový závod AUTOMATIZACE, který je finálním dodavatelem automatizovaných systémů technologických a výrobních procesů.

_dokumenty_fotografie_807_produkty_a_obory_441_hromadne_produkty_863_informacni_systemy_a_

2005

Přejmenování společnosti VÍTKOVICE CAD/CAM Systémy, spol. s r.o. na VÍTKOVICE ITS a.s., čímž vzniká jedno strategické centrum pro zajišťování a koordinaci IT a komunikačních služeb v rámci holdingu VÍTKOVICE. Společnost VÍTKOVICE ITS a.s. byla zaměřena na komplexní služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, se zaměřením na outsourcing provozu IS/IT a software pro optimalizaci průmyslových procesů. Základem činnosti vývoj softwarových prostředků na zakázku, zvláště pro potřeby průmyslových závodů. V červenci 2005 koncentrace informačních technologií do jedné společnosti a v září transformace z s r.o. na a.s

2010

vznik společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s

LOGO VITSOL

2011

Zápisem 31. 7. s platností od 1. 1. 2011 VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. fúzuje společnosti VÍTKOVICE ITS a.s., MEDIUM SOFT a.s. (9. 6. 1992 s r.o. / 14. 7. 1997 a.s. – 31. 7. 2011) a NETPROSYS, s.r.o. (23. 7. 1997 – 2011)

bottom of page