+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Ke vzniku systému IKK vedla potřeba efektivně komunikovat v prostředí moderních komunikačních technologií, kdy se používá mnoho různorodých navzájem nekompatibilních systémů. Většinou má osoba nebo sub- jekt, kterému potřebujeme sdělit určitou zprávu k dispozici více způsobů jak tuto zprávu přijmout, převážně jsou to telefon a e-mail, dále pak fax a SMS. Náš systém řeší optimální volbu použití těchto technologií, kdy u každé osoby nebo subjektu můžeme určit primární a sekundární způsob vyrozumění. Uživatel tak nemusí ani vědět, jakou technologií právě komunikuje, protože používá stále jednotné uživatelské rozhraní.

Hlavní přínosy systému

  • Integrace různorodých komunikačních technologií do jednoho systému
  • Zvýšení komfortu a efektivity komunikace
  • Snížení telekomunikačních nákladů
  • Evidence veškerých uskutečněných komunikací

Navíc systém IKK umožňuje přehledně komunikaci zaznamenávat a snadno zpětně dohledat průběh určité události, což přináší obrovskou výhodu v budoucím prokazování komu, jak, kdy a od koho byly sdělovány informace.

Pro snadnější interní komunikaci v při řešení nejrůznějších situací slouží v systému zakládání témat, kam se přihlásí jen ti účastníci, kteří se podílejí na jeho řešení. Také nezáleží na tom, ve kterém místě se osoba nachází, zda ve stejné budově nebo v terénu s mobilním zařízením. Systém IKK poskytuje stejné nastavení uživatelského rozhraní bez ohledu na to, na kterém pracovišti v rámci systému uživatel momentálně pracuje.

Systém IKK umožňuje vytvářet rozličné výstupní sestavy nad historií zaznamenaných zpráv. Výstupní sestavy jsou vytvářeny dle šablon, které mohou být měněny dle konkrétních požadavků zákazníka.

IntegrovaneKomunikacniCentrum