+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Informační systém TCTV112 je určen pro příjem tísňového volání a to v různé podobě. Celý systém je vystavěn tak, aby zvládl vysokou zátěž a podporuje jak klasické telefonní hovory a SMS, tak automatizované systémy typu eCall. Je ho možné plně propojit s dalšími systémy integrovaného záchranného systému.

Principy systému

  • Plné územní pokrytí na shodné úrovni kvality
  • Variabilní organizační struktura dispečerských pracovišť
  • Podpora příjmu volání v cizích jazycích.
  • Vzájemné sdílení informací a úplné funkční zálohování mezi jednotlivými centry.
  • Úzká integrace s informačním a komunikačním systémem pro operační řízení složek Integrovaného Záchranného Systému (IZS)
  • Preference datového přenosu mezi call centrem a operačním centrem IZS před hlasovým

Systémová architektura

  • Systém je postaven na třech primárních centrech. V nich instalované systémy (databáze, GIS, aplikační a telekomunikační servery, telefonní systémy a záznam hlasu) zajišťuji obsluhu daného kraje a také 3-4 další kraje prostřednictvím vzdáleného přístupu přes WAN.
  • Jedno referenční datové úložiště je k dispozici pro administraci, správu systému a generování statistik.
  • Jedno tréninkové pracoviště je nezávislé na produkčním prostředí. Operátoři jsou v něm cvičeni v simulovaném prostředí podle připravených scénářů.

Dispečerské pracoviště

Dispečerské pracoviště je vybaveno třemi monitory. Na prvním monitoru operátor může sledovat a kontrolovat telefonní příjem, topografický modul, klasifikační modul, záznamy o události a její stav, systémové parametry a další údaje. Druhý monitor je dedikován pro GIS. Mapy GIS a jeho funkce jsou jednotné pro celou republiku a efektivně nahrazují dřívější užívání osobních zkušeností operátorů ohledně daného teritoria. Třetí monitor je určen pro často užívané seznamy a přehledy. Díky této konfigurace každý operátor může zpracovat tísňové volání na stejné úrovni kvality jak ze svého domovského regionu, tak z libovolného dalšího.

Vitsol vlastni sw