+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s. poskytuje komplexní služby v oblastech Informačních technologií. Zaměřujeme se na infrastrukturu a bezpečnost IT, vývoj aplikací a průmyslovou automatizaci. Vzhledem ke komplexnosti poskytovaných služeb zajišťujeme roli systémového integrátora rozsáhlých řešení. Společnost navazuje na inovativní práci svých předchůdců, kteří se ve strojírensko-hutní společnosti VÍTKOVICE zabývali automatizovaným zpracováním dat před více než 90 lety a vždy přinášeli, přinášejí abudou přinášet svým zákazníkům progresivní řešení zaměřené na podporu jejich podnikání, bezpečí, komunikaci a další oblasti života. Pro zajištění kvalitních poskytovaných služeb a realizaci řešení VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. disponuje týmem profesionálů, kteří na základě dlouhodobých zkušeností, znalostí moderních technologií a zvládnutí pracovních postupů včetně nezbytné spolupráce se školami a vědeckovýzkumnými pracovišti dokáží navrhnout vhodné řešení, které plně uspokojí požadavky zákazníka. Na těchto základech budujeme dlouhodobé a významné partnerství nejen se zákazníky, ale i s partnery a předními producenty informačních technologií, jejichž řešení úspěšně implementujeme.

Struktura společnosti

Představenstvo:

Ing. Jan Světlík předseda představenstva
Ing. Vladimír Měkota místopředseda představenstva
Mgr. Pavel Štefánik člen představenstva

Dozorčí rada:

Ing. Jan Světlík jr. člen dozorčí rady

Management společnosti:

Ing. Vladimír Měkota místopředseda představenstva a CEO
 
Ing. Ladislav Císař finanční ředitel
Jana Adamčíková HR manažer
Ing. Karel Vachutka manažer ISŘ a speciálních projektů
 
David Klíma ředitel business unit Provoz ICT a zákaznické služby
Ing. Marek Haša ředitel business unit Průmyslová automatizace
Ing. Luboš Klejšmíd ředitel business unit Bezpečnostní systémy
Petr Mikunda, DiS. ředitel business unit Integrované záchranné systémy
Obchodní firma: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Sídlo společnosti: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Právní forma: akciová společnost
IČ: 286 06 582
DIČ: CZ28606582
Spisová značka: B 4229 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Z hlediska územního členění společnost provozuje činnost na níže uvedených pobočkách:
  • 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14
  • 102 00 Praha - Hostivař, Dolnoměcholupská 1418/12
  • 706 02 Ostrava - Vítkovice, Výstavní 2965/97B