+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Vítkovice Cylinders a.s. – Informační systém MESVIT 2023

Cílem projektu bylo vyvinout a implementovat modulární softwarovou platformu MES systému primárně určenou pro výrobní společnosti z odvětví metalurgie. Systém tvoří integrační vrstvu mezi samotným řízením technologie a ERP systémem (zde Helios Green).

Hlavní funkcionality:

 • Automatizované sledování průběhu výrobních zakázek s vazbou na objednávku
 • Sledování nedokončených a nevyhovujících výrobků
 • Sledování průběhu údržby, odstraňování poruch a přestaveb
 • Sledování a archivace kvalitativních parametrů z průběhu výroby přiřazené jednotlivým výrobkům
 • Sledování vytíženosti strojů (OEE - Overall Equipment Effectiveness)
 • Vytváření bilancí spotřeby kovů, energií, médií
 • Analytické algoritmy pro práci s technologickými daty s vazbou na predikci výrovy neshodných výrobků
 • Tvorba sestav s vazbou na vyráběný sortiment, směny, stroje, pracovníky

Hlavní dodávky:

 • Vývoj a programování jednotlivých modulů systému s vazbou na specifika metalurgické výroby
 • Doplnění SW a interface - stávající systémy, PLC, ERP
 • Doplnění HW - PLC, sítě, kamery, identifikační zařízení

Linka inspekce autoskel – SW, LIPPERT USA 2022

Předmětem dodávky byla příprava aplikačního SW pro PLC a operátorské HMI panely a parametrizace frekvenčních měničů pohonů. Linka inspekce autoskel je složena z jednotlivých technologických celků pro zpracování skla. První část linky obstarává zakládání párů skel do pece za pomocí robota. Po vyjmutí skla z pece následuje rozložení, mytí a sušení. V navazující druhé části linky je sklo v čistém prostoru po vložení fólie opět složeno do páru na základě sledování toku materiálu. Manipulaci se sklem a bezpečnostní fólií obstarává robot. V konečné fázi je vytvořený pár s fólií bodově svařen, aby nedošlo k vzájemnému posunutí a byla zajištěna celistvost při následné manipulaci.

Předmětem dodávky bylo:

 • SW pro řízení PLC jednotlivých technologických celků linky
 • SW pro operátorské HMI panely
 • Parametrizace frekvenčních měničů (S210, G120)
 • Uvádění do provozu
 • Dohled výroby

Použité technologie:

 • TIA Portal pro řídicí systémy Siemens S7-1500F
 • TIA Portal pro WinCC
 • TIA Portal pro Startdrive

VÍTKOVICE CYLINDERS - Náhrada ŘS protlačovny 2022

Cílem projektu byla realizace výměny řídicího systému protlačovny běžícího na technologii SIEMENS S5. Protlačovna je souprava lisů, díky kterým je z polotovaru vytlačen korpus tlakové láhve. Jedním z klíčových parametrů realizace by čas odstávky technologie. Řešení představovalo realizaci výměny HW a tvorbu SW pro systém cca 600 vstupních a 400 výstupních signálů ve 4 rozváděčových polích včetně realizace nové vizualizace. Požadované kvalitativní a časové parametry byly splněny.

Předmětem dodávky bylo:

 • HW ŘS včetně 4 rozváděčových polí vstup/výstup
 • „Předrátování“ stávajících I/O signálů
 • SW pro nový řídicí systém včetně vizualizace
 • Projekt elektro
 • Uvádění do provozu

Použité technologie:

 • Řídicího systému S7 1500
 • SW TIA Portál; SIMATIC WinCC

VÍTKOVICE CYLINDERS - Řídicí systém hydraulické zkušebny 2021

Cílem projektu byla kompletní dodávka souboru Elektro a ASŘ pro novou linku řídicího systému hydraulické zkušebny ve Vítkovice Cylinders a.s. Hydraulická zkušebna slouží k testování vyrobených ocelových tlakových láhví vysokým tlakem – řádově 600 bar. Při realizaci byla použitá sběrnicová technologie polní instrumentace IO-Link. Dodaný systém byl integrován do stávající výrobní linky zákazníka.

Předmětem dodávky bylo:

 • Dodávka řídicího rozvaděče včetně frekvenčního měniče pro řízení motoru čerpadla
 • Dodávka a montáž ovládacích, signalizačních a bezpečnostních prvků
 • Dodávka a instalace kabeláže včetně kabelových tras, zapojení
 • Software pro řídicí systém Siemens
 • Projekt elektro
 • Uvádění do provozu

Použité technologie:

 • Řídicího systému S7 1500
 • Technologie IO-Link
 • SW TIA Portál; SIMATIC WinCC

Elektrárna Temelín – Rekonstrukce blokové výměníkové stanice BVS 2 2020

Cílem projektu byla náhrada stávající blokové výměníkové stanice (BVS) hlavního výrobního bloku 2 (HVB 2)

Předmět dodávky – realizační projektová dokumentace

 • Projekt Elektro
 • Projekt SKŘ
 • Projekt Selektivity
 • Dokumentace Trasování kabelů
 • Projekt Ocelové konstrukce
 • Dokumentace „Transfer technologie“

Barum Continental Otrokovice - SW pro řízení skladů běhounů 2020

Cílem projektu bylo doplnění stávajících technologií 2 automatizovaných skladů o propoj mezi nimi, aby bylo možno vzájemně sdílet oba skladovací prostory a současně doplnit další zakladač pro zkrácení obslužných časů. Šlo o rekonstrukci s rozsáhlými zásahy do stávajícího SW, který bylo nutno vytvořit zcela nově.

Předmětem dodávky bylo:

 • SW pro řízení PLC jednotlivých strojů (zakladače – tzv. Gantry, most – tzv. Shuttle)
 • SCADA pro ovládání jednotlivých strojů
 • MES systém „SKLAD“ pro řízení skladu jako celku

Použité technologie:

 • TIA Portal pro řídicí systémy Siemens S7-1500F
 • TIA Portal pro WinCC
 • MS Visual Studio, C #, C++ pro MES systém „SKLAD“

Vítkovice Cylinders - Rekonstrukce osvětlení výrobních hal 2020

Cílem projektu byla náhrada stávajícího osvětlení výrobních hal energeticky úspornými LED osvětlovacími tělesy. Návratnost investice - 2 roky.

Předmět dodávky

 • Projektová dokumentace, výpočty
 • Dodávky světel, kabeláže, nosného materiálu
 • Dodávka ovládacích prvků (bezdrátové)
 • Dodávka a parametrizace systémů řízení osvětlení (Beghelli SmartDriver)
 • Montáž, uvedení do provozu

MSA Dolní Benešov - Energetické úspory ve vytápění 2020

Cílem projektu byla náhrada stávající centrální výtopny s cílem snížení energetické náročnosti vytápění dotčených objektů. Rekonstrukce vytápění se týkala těžké výrobní haly (TVH) a náhradní výrobní haly (NVH)

Předmětem dodávky bylo:

 • Světlé plynové zářiče fy SCHWANK s nízkými hodnotami emisí (vytápění v halách)
 • Kotle VIESSMANN (pro 2 kotelny) s novým tepelným výkonem (231 kW + 930 kW)
 • Deskové výměníky tepla
 • Expanzní systém
 • Chemická úpravna vody
 • Nový kombinovaný rozdělovač a sběrač
 • Potrubní rozvody plynu a vody, armatury
 • Elektro, MaR, řízení

WRIGLEY – Výrobní linka Skittles 3 2019

Předmětem naší dodávky byla tvorba aplikačního SW jednotlivých PLC S7-1500F, který řídil dané úseky technologie výrobní linky na cukrovinky Skittles ve fy Wrigley v Poříčí nad Sázavou.

Předmětem dodávky bylo:

 • Tvorba aplikačního SW pro ŘS Simatic S7-1500 F
 • Parametrizace ventilových terminálů FESTO CPX/MPA
 • Oživení
 • Testy bezpečnostních obvodů
 • Dokumentace SW

Řízené úseky technologie:

 • VZT pro leštění
 • Doprava produktu
 • Mixovací pánve
 • Potiskové stroje
 • Kontrolní rentgen
 • SKID CIP pro obalování
 • SKID přípravy horké vody
 • Doprava barev pro obalování
 • Zásobní tanky

Smart Innovation Center v Ostravě2019

Dostavba multifunkčního objektu tzv. „Red House“ v Ostravě naproti Domu kultury města Ostravy. Součástí dostavby objektu byla kompletní dodávka a montáž silnoproudých a slaboproudých instalací. Objekt převážně slouží jako technologický park se zaměřením na moderní technologie jehož součástí jsou i obchodní prostory.

Předmětem dodávky bylo:

 • Projektová dokumentace
 • Silnoproudé instalace, jejich součástí bylo: vysokonapěťová rozvodna, trafostanice, nízkonapěťové rozváděče, zálohové zdroje, fotovoltaika, aktivní hromosvod, řízené vnitřní a venkovní osvětlení, rozvody napájení k dodaným technologiím
 • Slaboproudé instalace, jejich součástí bylo: strukturovaná kabeláž, bezdrátová technologie, kamerový systém, přístupový systém, evakuační rozhlas, elektronický protipožární systém, telefonní ústředna, parkovací systém.

Průběh realizace:

Realizace probíhala pro společnost Metrostav a.s., která realizovala stavební a technologickou část dostavby objektu. Průběh elektro realizace byl úzce provázán s  dodávkami a montážemi jednotlivých technologií a stavebními pracemi, což podmiňovalo náročnou koordinaci všech profesí. Harmonogram dostavby byl dle dohodnutých termínů plněn a úspěšné dílo bylo předáno se zprávou z Technické inspekce České republiky.

TAMEH Czech Ostrava - Ekologizace kotle K82018

Cílem modernizace kotle K8 ve společnosti TAMEH Czech s.r.o. bylo snížení emisí NOx. Šlo o rekonstrukci s rozsáhlými zásahy do technologie spalování kotle a z toho vyplývajícími zásahy do elektro instalací a řídicích systémů kotle. Řešení zahrnovalo optimalizaci spalovacího procesu a zástřik NH3 pro redukční reakci.

Předmětem dodávky bylo:

 • Projektová dokumentace včetně integrace do nadřazených systémů (IVK, CED, Energis)
 • Výroba rozváděčů
 • Dodávky snímačů, pohonů, kabeláže
 • Demontáže, montáže

Použité technologie:

 • Řídicí systém SAIA
 • Snímače Siemens, ZPA, apod.
 • Pohony ZPA Pečky
 • Vyhodnocování procesu spalování pomoci monitorovacího systému stability spalování RSS-3
 • Analyzátory Siemens, Bran+Luebbe, Mettler-Toledo

BHUSHAN STEEL Indie - rozšíření řídicího systému válcovny svitků2017

Předmět naší dodávky bylo zpracování dílčí části řídicího systému pro Primetals Technology Germany GmbH. Cílem bylo uvedení do provozu systému úrovně Level 2,5 řízení válcovny svitků v Indii v ocelárně Bhushan Steel Ltd. Jednalo se především o rozšíření systému o třetí ohřívací pec a začlenění nového měřícího zařízení rovinnosti do systému sběru dat. Uvedení do provozu probíhalo na místě u indického zákazníka.

Použité technologie:

 • SW nástroje: MS Visual Studio, C #, C++
 • Databáze: ORACLE
 • Komunikační standardy: Corba, SIEMENS SIROLL

Vítkovice Heavy Machinery - Odprášení ocelárny 2017

V rámci modernizace a intenzifikace stávajícího systému odprášení ocelárny jejímž cílem bylo snížení množství fugitivních emisí TZL byla realizována dodávka elektro výzbroje včetně řídicího systému. Rekonstrukce zahrnovala obnovu instrumentace elektro na stávající technologii odsávání a na nově dodaných technologiích. Jednalo se především o rozšíření počtu dymníků, rekonstrukci odtahových potrubí, obnovu filtrů a výměnu ventilátorů.

Předmětem dodávky bylo:

 • Dodávka rozváděčů, kabeláže
 • Elektromontáže
 • Uvedení do provozu
 • Tvorba programu nového řídicího systému
 • Úpravy programů stávajících řídicích systému
 • Tvorba programu vizualizace
 • Zajištění komunikace s okolními řídicími systémy

Průběh realizace:

Realizace probíhala se společnosti dodávající technologickou část řešení. Celé dílo bylo realizováno za provozu ocelárny s několika předem definovanými odstávkami. Tato skutečnost významně ovlivňovala průběh realizace. Dílo bylo uváděno do provozu po částech dle zpracovaného harmonogramu. Z pohledu řídicího systému šlo především o regulaci výkonu ventilátorů tak aby byly dosaženy požadované parametry výsledného odprášení při dosažení maximální efektivity celého procesu. Vzhledem k vysokému stupni automatizace výroby na ocelárně bylo také nutno zajistit úpravy okolních řídicích systémů tak aby byly zajištěny požadované technologické návaznosti.

Wah Brass Mills, Pakistán - Válcovna DUO Cu slitin2017

V rámci rekonstrukce a modernizace univerzální válcovací tratě DUO ve společnosti Wah Brass Mills Pákistán byla realizována dodávka elektro výzbroje včetně řídicího systému a uvedení válcovny do provozu.

Úseky realizace

 • Úsek pecí
 • Vstupní úsek tratě
 • Úsek válcovací stolice
 • Odbavovací úsek
 • Úsek navíjení teplých pásů
 • Olejový sklep
 • Pomocná zařízení

Předmět naší dodávky bylo:

 • Dodávka projektů, rozváděčů, kabeláže, MaR, ŘS
 • Tvorba programů nového řídicího systému
 • Tvorba programů vizualizace
 • Elektromontáže
 • Uvedení do provozu

ArcelorMittal Ostrava - Koksovna, informační systém pro řízení výroby 2016

Systém řeší informační podporu pro řízení procesů přípravy uhlí, výroby koksu a vazeb na technologicky a organizačně návazné procesy za využití informací z automatizovaného systému řízení hlavních technologických procesů a informací z nadřazených a korporátních systémů. Jde o softwarový nástroj, který slouží jako podpora pro práci manažerů a odborných pracovníků v procesu plánování a operativního řízení výroby koksu včetně požadovaných výstupů klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro strategické plánování.

Hlavní přínosy:

 • ONLINE přehled o aktivitě a výkonu jednotlivých výrobních jednotek a oblastí
 • Rychlá kontrola kvality vstupů a stavu výrobních jednotek a výroby
 • Jednodušší řízení výroby a rychle dostupné KPI pro strategické plánování
 • Efektivní plánování a řízení nákladů v průběhu celého výrobního procesu koksu
 • Aplikace pracující přes mobilní zařízení
 • Integrace s podnikovými systémy nižších a vyšších úrovní

Moduly systému:

Administrace úloh, Číselníky, Plán dodávek uhlí, Dodávky uhlí, Příprava vsázky, Míchací předpis, Uhlí směsi, Plán výroby koksu, Provoz baterií, Expedice koksu, Sledování emisí, Vozy, auta, lokomotivy, provoz agregátů, rozmrazovny, bilance, zprávy, interface na podřízené a nadřízené úrovně informačních systémů.

Oztas, Turecko - Shrabovací stroj MBSK 600 pro skládku boritove rudy2016

V rámci modernizace a zvýšení výroby v dole na boritou rudu byl, zahraničním investorem u našeho partnera VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., objednán boční shrnovač s označením MBSk 600. Mostový boční shrnovač je určen k odebírání rudy z vyrovnávací skládky. Shrnovač pojíždí po kolejnicích podél skládky. K rozrušování skladované rudy dochází pomoci rozrušovacích brán, které se spustí při pojezdu stroje. K odebírání dochází pomocí hřebel umístěných pod mostem shrnovače při soustavném pojezdu shrnovače. Materiál je následně shrnut k mobilní výsypce.

Předmět naší dodávky bylo:

 • Dodávka rozváděčů, pultů, kabeláže
 • Elektromontáže
 • Tvorba programu řídicího systému
 • Tvorba programu panelu vizualizace
 • Komunikace s nadřazeným řídicím systémem

Použité prvky:

 • Řídicí systém SIMATIC S7-300
 • HMI panel SIMATIC TP1200 Comfort
 • Frekvenční měniče SINAMICS G120
 • Snímače polohy Kübler

Elektrárna Dětmarovice - Snížení NOx pro výrobní bloky č.3 a č.4 2015

V rámci snižování emisí skleníkových plynů z tepelných zdrojů jsme realizovali pro našeho technologického partnera – VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. dodávky a implementaci souborů ASŘTP a Elektro. Celé technologické řešení bylo postaveno na tzv. Primárních opatřeních (úpravy spalovacího procesu) a Sekundárních opatřeních (zástřik čpavkové vody do nového reaktoru s katalyzátorem).

Průběh realizace díla

Realizace probíhala od září 2013 do července 2015 ve velmi těsné odborné spolupráci s naším zákazníkem V ÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Na projektovou dokumentaci byly kladeny vysoké nároky – musela být integrována do stávajících projektů v EPLANu, ELCAD/Aucoplanu, AutoCADu a systému Siemens MSR. Nejprve se realizovala etapa Kotel K3 včetne vybudování nového stáčiště čpavku pro oba bloky, následovala etapa Kotel K4, poté proběhla výstavba nové rozvodny a instalace frekvenčních měničů pro kouřové ventilátory a na závěr byla provedena optimalizace spalovacího procesu obou kotlů. Tato závěrečná etapa byla nejobtížnější, jejím cílem bylo dosáhnutí garantovaných parametrů, zejména hodnota NOx, hodnota O2, teplota páry, množství nedopalů ve strusce a v popílku.

Předmětem naší dodávky bylo:

 • Zpracování realizační projektové dokumentace
 • Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení pro novou rozvodnu
 • Stavební úpravy, nosné ocelové konstrukce pro novou rozvodnu
 • Rozšíření stávajících řídicích systémů výrobních bloků a chemické úpravny vod
 • Spolupráce při tvorbě algoritmů ŘS a jejich následná implementace
 • Úpravy v rozvodnách 6 kV
 • Parametrizace ochran a úpravy v systému řízení rozvoden
 • Dodávka snímačů, analyzátorů plynů, servopohonů, frekvenčních měničů, transformátorů
 • Dodávka vzduchotechnických jednotek pro odvod ztrátového tepla z nové rozvodny
 • Výroba rozváděčů
 • Montáž, uvedení do provozu
 • Optimalizace chodu výrobních bloků pro dosažení garantovaných parametrů

Další reference

Projekt Zákazník Činnost Cena Ukončení

Energetika

Vítkovice Cylinders – Monitoring energiíVítkovice Cylinders a.s. Komplexní dodávka ASŘ 1,4 mil. Kč 2021
MSA Dolní Benešov - Energetické úspory ve vytápěníMSA, a.s. Komplexní dodávka enrgetiky 25 mil. Kč 2020
Elektrárna Temelín – Rekonstrukce blokových výměníkových stanic TENZA a.s. Projektová dokumentace 6 mil. Kč 2020
ArcelorMittal Ostrava - Snížení emisí NOx kotle K8 Energotechnika-Energorozruch S.A. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 19 mil. Kč 2018
Yara AB Koping, Švédsko – Řídicí systémy energetiky Siemens s.r.o. SW 3 mil. Kč 2018
ArcelorMittal Zdzieszowice, Polsko – Řízení turbíny TG 5Siemens s.r.o. Projekt 0,5 mil. Kč 2017
Yunus Emre, Turecko - Elektrárna 2 x 145 MW – Vodní a popílkové hospodářství Vítkovice Power Engineering a.s. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 29 mil. Kč 2016
Elektrárna Prunéřov – Monitoring přehříváku Vítkovice Vítkovice Power Engineering a.s. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 17 mil. Kč 2016
Elektrárna Dětmarovice – Snížení emisí NOx pro výrobní bloky č.3 a č.4Vítkovice Power Engineering a.s. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 70 mil. Kč 2015

Metalurgie

Helwan, Egypt - Válcovna Cu slitin – Kroková a poklopové pece, vodní hospodářství Vítkovice Mechanika a.s. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 25 mil. Kč 2021
California Steel - Informační systém výroby Primetals Technologies Germany GmbH SW 0,7 mil. Kč 2019
Wah Brass Mills, Pákistán – Válcovna Cu slitin – Válcovna DUO, frézovací linka, pece Vítkovice Mechanika a.s. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 85 mil. Kč 2017
Vítkovice Heavy Machinery – Odprášení ocelárny TENZA a.s. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 11 mil. Kč 2017
ArcelorMittal Ostrava – Řídicí systém kontilití a pánvové pece Primetals Technologies Czech Republic s.r.o. Projekt 1,2 mil. Kč 2017
Bhushan Steel, Indie – Informační systém výroby Primetals Technologies Germany GmbH SW 1 mil. Kč 2017
ArcelorMittal Ostrava – Koksovna, Informační systém pro řízení výroby ArcelorMittal Ostrava SW 13 mil. Kč 2016

Diskrétní (kusová) výroba

Lippert Components, USA - Linka inspekce autoskel Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. SW 1,8 mil. Kč 2022
Vítkovice Cylinders – Náhrada řídícího systému protlačovny P1 Vítkovice Cylinders a.s. Komplexní dodávka ASŘ 2,8 mil. Kč 2022
Cylinders Holding - Analýza nasazení informačního systému výroby Vítkovice Cylinders a.s., Vítkovice MILMET S.A. SW 1,5 mil. Kč 2021
Vítkovice Cylinders - Řídicí systém hydraulické zkušebny Interfluid spol. s r. o. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 1,1 mil. Kč 2021
Barum Continental Otrokovice - SW pro řízení skladů běhounů Chropyňská strojírna a.s. SW 4 mil. Kč 2020
Wrigley Poříčí nad Sázavou – Výrobní linka SKTL 3 Siemens s.r.o. SW 0,7 mil. Kč 2019
Audi Brussel, Belgie – Dohled výroby Industrial Automation Services s.r.o. SW 0,3 mil. Kč 2019
Vítkovice Cylinders – Modernizace systému dopravy Vítkovice Cylinders a.s. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 1,3 mil. Kč 2018
General Motors Tychy, Polsko – Modernizace výrobní linky ICE Industrial Services a.s. SW 0,6 mil. Kč 2017
Škoda Auto Kvasiny – Výrobní linka Dichtkanal, EHB dráha Siemens s.r.o. SW 0,4 mil. Kč 2017

Ostatní

Mendelovo gymnázium Opava - Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu Mendelovo Gymnázium, Opava, příspěvková organizace Komplexní dodávka Silnoproud a Slaboproud 39 mil. Kč 2022
Vítkovice Cylinders – Kompresorová stanice Vítkovice Cylinders a.s. Komplexní dodávka Elektro 6 mil. Kč 2021
Dům kultury Poklad Ostrava - rekonstrukce Geosan a.s. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 30 mil. Kč 2021
Vítkovice Cylinders - Rekonstrukce osvětlení výrobních hal Vítkovice Cylinders a.s. Dodávka Elektro 13 mil. Kč 2020
Smart Inovation Centre Ostrava – Administrativní budova Metrostav a.s. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 42 mil. Kč 2018
Oztas, Turecko – Shrabovací stroj MBSk 600 pro skládku boritové rudy Vítkovice Gearworks a.s. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 4 mil. Kč 2016
ČOV Wierzbna, Polsko Vítkovice ENVI a.s. Komplexní dodávka ASŘ, Elektro 2 mil. Kč 2016