+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Přenechejte kompletní správu síťové infrastruktury nám a ušetříte čas i peníze pro Vaši primární podnikatelskou aktivitu. Naši proškolení a certifikovaní technici zajistí pro vaši firmu kompletní správu síťových zařízení vaší IT infrastruktury v definované kvalitě, dle požadovaných SLA.

Co služba obsahuje?

Základem služby je komplexní péče a správa síťové infrastruktury zákazníka, tedy o jednotlivá aktivní zařízení sítě zákazníka, jako jsou switche, routery, firewally, wi-fi Access Pointy, atd.

Primárně se jedná o tyto činnosti:

  • Servisní a konfigurační správa nad stávající infrastrukturu zákazníka
  • Správa vzdálených přístupů a internetového perimetru
  • V případě potřeby, zajištění komunikace vůči poskytovateli internetu nebo třetím stranám
  • Instalace nových zařízení v rámci rozšiřování stávající sítě
  • Kompletní realizace, od návrhu po instalaci, při výměně síťové infrastruktury v rámci generačních upgradů
  • Provádění analýz síťové infrastruktury z pohledu stability, funkcionality a samozřejmě bezpečnosti
  • Auditní a poradenská činnost

Pro koho je služba určena?

Máme rozsáhlé zkušenosti s návrhem, výstavbou a správou datových sítí. Máme zkušenosti ze všech hlavních oblastí datových sítí, od malých lokálních sítí LAN, přes zprávu velkých campusů až po velké WAN sítě a Data Centra. Rovněž mám zkušenosti v oblasti síťové bezpečnosti, návrhu a implementaci bezpečnostních standardů.

Referenční zakázky

Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv

Provozování rozsáhlé WAN sítě pro připojení více než 2 500 koncových bodů.

Ministerstvo Práce a Sociálních věcí

Provozování Datacentrové infrastruktury, včetně návazných služeb formou Private-Cloud pro 14 000 koncových uživatelů.

Integrovaný Bezpečnostní Centrum

Správa kompletní Datacentrové infrastruktury, Integrovaného Bezpečnostního Centra.

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

Komplexní outsourcing IT služeb pro 30 společností skupiny v několika zemích světa, včetně správy síťové infrastruktury v rozsahu o více jak 650 aktivních prvcích.

OKD

Komplexní správa síťové infrastruktury na více než 15-ti lokalitách, v rozsahu o více jak 500 aktivních prvcích.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Komplexní outsourcing IT služeb v několika lokalitách v rámci MS Kraje, včetně správy síťové infrastruktury v rozsahu o více jak 50 aktivních prvcích.