+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Vzhledem k mnohaletému budovanému know-how v oblasti výrobních společností, kdy zajišťujeme podporu jejich informačním technologiím, poskytujeme našim klientům poradenství a podporu v oblasti implementace a správy těchto systémů. Jako společnost nepůsobíme přímo jako implementátoři těchto řešení, ale konzultujeme se zadavateli a koncovými uživateli možnosti řešení a způsoby realizace. Naším přínosem je nezávislé působení při široké znalosti jednotlivých možných řešení od těch nejmenších systémů až po velmi rozsáhlé implementace. Pomáháme zákazníkům vytipovat vhodná řešení a navrhnout i způsoby provázání na stávající výrobní systémy. Dále se podílíme na správě takto naimplementovaných řešení tak, abychom optimalizovali náklady na straně uživatelů i dodavatelů.

Každá dnešní společnost využívá minimálně jeden podnikový informační systém. Typicky se jedná o:
  • CRM - Customer relationship management – informační systém orientovaný na správu vztahů se zákazníky, primárně využíván obchodem, ale v dnešní době například i servisním oddělením
  • ERP - Enterprise resource planning – jádrový informační systém, zahrnující podporu všech fází výrobního procesu od plánování a nákup až po prodej a expedici
  • HRM - Human resource management – informační systém určený pro podporu personálního managementu
  • MES - Manufacturing execution system – informační systém určený pro přímé řízení výroby, propojující podnikové informační systémy s automatizací výroby
  • PLM – Product Lifecycle Management – informační systém určený pro řízení životního cyklu výrobků
  • DMS – Document management systém – informační systém určený pro správu a řízení dokumentů ve společnosti
  • A další specializované systémy
  • SpravaAIntegracePodnikovychSystemu