+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

MES systém pro výrobní společnost z odvětví metalurgie

Jedná se o počítačový systém pro výrobní podnik pro řízení a monitoring výrobních procesů, které vedou k přeměně vstupních surovin na hotové výrobky a napomáhají rozhodujícím pracovníkům ve výrobě přijímat důležité rozhodnutí, či odhalit případný problém co nejdříve, což vede ke zvyšování efektivity výroby. Systém pracuje v reálném čase. MES systém tvoří vazbu mezi podnikovými ERP informačními systémy na jedné straně a SCADA systémy a PLC pro řízení výrobních procesů a sběru dat na straně druhé. Systém se zaměřuje také na možnost dokládání zákazníkům dodržování kvalitativních parametrů a předepsaných výrobních postupů pro jeho danou objednávku pro jednotlivé konkrétní výrobky (tzv. „rodný list výrobku“).

Proč MESVIT

analytický SW/HW nástroj pro optimalizaci a zlepšování výrobních procesů v prostředí výroby tlakových lahví s cílem vyrábět je kvalitně, včas a správným způsobem, který umožňuje dosažení následujících přínosů:

 • Optimalizace výrobních termínů = zkrácení termínů expedice
 • Snížení skladových zásob meziproduktů a polotovarů
 • Snížení nechtěné rozpracovanosti
 • Analýza úzkých míst – využití pro zvyšování taktu výroby
 • Přehled o nákladovosti jednotlivých uzlů

Hlavní funkce systému MESVIT

 • automatizované sledování průběhu výrobních zakázek s vazbou na objednávku (Material Tracking)
 • sledování nedokončených a nevyhovujících výrobků
 • sledování průběhu údržby, odstraňování poruch a provádění přestaveb
 • sledování a archivace kvalitativních parametrů z průběhu výroby přiřazené jednotlivým výrobkům
 • sledování vytíženosti strojů (OEE - Overall Equipment Effectiveness)
 • vytváření bilancí spotřeby kovů, energií, médií
 • analytické algoritmy pro práci s technologickými daty s vazbou na predikci výrovy neshodných výrobků
 • tvorba sestav s vazbou na vyráběný sortiment, směny, stroje, pracovníky