+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

RSBP spol. s r.o. 2022

Poradenství, konzultace a dodávka licenčních a databázových systémů (Microsoft, VMware) pro obnovu datového centra.

Použité technologie

 • Microsoft
 • VMware

U & SLUNO a.s. 2022

Byla realizována dodávka diskového pole Dell EMC včetně expanzního boxu. V rámci dodávky byly realizovány veškeré instalační a konfigurační práce spojené s uvedením diskového pole do provozu.

Použité technologie

 • Dell EMC

NEMHAV - dodávka poštovního MS serveru a služeb O3652022

Cílem projektu bylo zajištění dodávky a implementace poštovního serveru a poštovních služeb v hybridním režimu, vč. souvisejících migračních a konzultačních prací.

Předmětem dodávky bylo dodání Licence MS Exchange, Core CAL, Office 2016, M365, dále také služby pro zálohu a obnovu MS Exchange Online, technické podpory a konzultací v oblasti nasazeného řešení, instalace, implementace a migrace poštovních služeb.

Použité technologie

 • Exchange Server 2019
 • Microsoft 365
 • NAKIVO Backup & Replication for Microsoft Office 365

Dodávky datových úložišť 2022

V rámci těchto projektů jsme dodali datová úložiště pro Digitální technickou mapu Moravskoslezského kraje a pro komplexní rozsáhlý projekt Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura.

Předmět dodávky

 • Návrh implementace
 • Dodání, instalace a konfigurace zařízení
 • Zkušební provoz a předání do ostrého provozu
 • Zaškolení správců zákazníka

www.msk.cz

Modernizace pracoviště centr. dispečinku II2021

Cílem projektu bylo „Zabezpečení objektu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Předmětem dodávky bylo „Rozšíření stávajícího kamerového systému v objektu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje“

použité technologie

 • PowerEdge R540 Server
 • Cisco Catalyst 1000 24port GE, POE, 4x1G SFP
 • Cisco Business 350-12XS Managed Switch
 • Avigilon 5.0 Mpx, WDR, LightCatcher, Day/Night, exteriérová dome, IR

Dodávky informačního systému pro řízení skladů 2021

Na pozici subdodavatele jsme se podíleli na projektu (dodávky informačního systému pro řízení skladů) pro zákazníka TAMDA FOODS BRNO tamda.eu

Předmět dodávky

 • Dodání instalace a konfigurace virtuální platformy pro provoz aplikace
 • Servery, storage, zálohování, UPS
 • Instalace a konfigurace prvků síťové infrastruktury, switche, XG Firewall, WiFi AP
 • Zajištění následného monitoringu a servisu

www.u-sluno.eu

SOŠ a VOŠ požární ochrany2020

Projekt „Modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany – simulační technologie“, byl součástí většího projektu, kdy v první částí byly provedeny stavební úpravy objektů, kam jsme následně umísťovali simulační technologie. Do projektu jsme zapojili 4 hlavní partnery a více než 10 dodavatelů technologií, kteří se s námi podíleli na realizaci projektu.

 • Simulátor komunikačních technologií
 • Simulátor operačního střediska
 • Simulátor krizového řízení
 • Simulátor taktického řízení
 • Učebna specializovaného softwaru
 • Serverovna
 • Telefonní ústředna a telefony na technologii CISCO

Komplexní outsourcingové IT služby ve společnosti U&SLUNO 2017

Již čtvrtým rokem (od 6/2017) zajišťujeme komplexní outsourcingové IT služby ve společnosti včetně dohledu a monitoringu. Vyřešili jsme více jak 4500 požadavků ze všech smluvně definovaných oblastí výkonu správy IT ve společnosti zejména v oblastech:

 • Správa síťové infrastruktury na všech lokalitách zadavatele. Kompletní správa a konfigurace aktivních prvků v rámci všech zákazníkem provozovaných sítí(LAN, WLAN, WAN)
 • Správa systémů datového centra - operační systémy AIX, Linux, MS Windows
 • Správa virtualizační infrastruktury vmware, IBM, Oracle
 • Instalace a konfigurace HW infrastruktury (disková pole, servery, zálohovací zařízení, FC switche)
 • Správa a instalace koncových zařízení - notebooky, mobilní telefony
 • Správa uživatelských identit On-premise AD x Cloud Microsoft

Společnost U&SLUNO patří k předním poskytovatelům informačních technologií a poradenských služeb pro oblast obchodu, logistiky a distribuce.

Dlouhodobý vztah se zákazníkem, znalost jeho prostředí a potřeb umožňuje i spolupráci na rozvojových projektech zákazníka, optimalizaci jeho nákladů na IT dodávky a zvyšování komfortu pro koncové uživatele.

www.u-sluno.eu

VÍTKOVICE – budování infrastruktury a komplexní outsourcing 1929

V rámci řešení informačních a komunikačních technologií skupiny vítkovických firem zajišťujeme komplexní řešení přímo na klíč pro jednotlivé společnosti tak, aby mohly fungovat bezvýpadkově bez dodatečných nákladů na údržbu a řešení odborných kapacit v oblastech mimo jejich vlastní byznys. Zajištujeme správu od základní metalické a optické kabeláže přes koncové stanice a datová centra formou privátních i veřejných cloudových systémů až po poskytování specializovaných aplikací.

 • Outsourcing
 • Webhosting
 • Provozování datové sítě
 • Vzdálený přístup do datové sítě
 • Poskytování internetu (+ firewall, proxy)
 • Poskytování datových okruhů
 • Provozování E-mail
 • Antivirová ochrana
 • Servis PC
 • Instalace PC
 • Souborové služby
 • Správa a rozvoj intranetu
 • Služba HelpDesk
 • Centrální tisky
 • Evidence majetku ICT
 • Provozování pevné tel. ústředny a hlasových služeb
 • Provozování dispečerských ústředen
 • Provozování kamerové systému CCTV, IP
 • EZS – elektronické zabezpečovací signalizace
 • EPS – elektrické požární signalizace
 • EDS – elektronický docházkový systém
 • EKV – elektronická kontrola vstupu
 • Slaboproudé systémy a kabelážní práce