+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Společnost má implementován integrovaný systém řízení, který se skládá z managementu jakosti, managementu ochrany životního prostředí, managementu bezpečnosti informací a managementu služeb IT dle standardů ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 a ISO 20000-1.

Společnost je držitelem osvědčení NBÚ pro práci s utajovanými informacemi na stupeň důvěrné.

Dokumenty