+420 800 331 183
 helpdesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Společnost má implementován integrovaný systém řízení, který se skládá z managementu jakosti, managementu ochrany životního prostředí, managementu bezpečnosti informací a managementu služeb IT dle standardů ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 a ISO 20000-1:2011.

Společnost je držitelem osvědčení NBÚ pro práci s utajovanými informacemi na stupeň důvěrné.

Dokumenty