+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

RSBP spol. s r.o 2022

Konzultace k bezpečnostnímu řešení v oblasti ochrany perimetru, dodávka a implementace zvolených technologií.

Biskupství Ostravsko-opavské - IT kyberbezpečnost2020

IT kyberbezpečnost, síťová bezpečnost a optimalizace infrastruktury

Předmětem dodávky bylo:

V rámci komplexní dodávky IT charakteru byly pokryty potřeby zákazníka v souladu s trendy a enterprise standarty IT bezpečnosti. Jako klíčové technologické prvky byly užity produkty světových bezpečnostních výrobců Cisco a Sophos. Doplňkové technologie byly pak voleny z úspěšných open-source projektů, které dávají klientovi klíčovou přidanou hodnotu v optimalizaci pořizovacích nákladů z pohledu licencování a zároveň vysoký stupeň customizace.

Město Opava - Softwarový nástroj pro monitorování aktivit – ObserveIT2018

ObserveIT - softwarový nástroj pro monitorování aktivit.

Předmětem dodávky bylo:

Dodávka komplexního softwarového řešení pro audit a monitorování aktivit uživatelů, tzv Insider Threat Intelligence. Veškerá práce uživatelů, včetně administrátorů nebo služeb outsourcingových společností na počítačích nebo serverech, je nyní automaticky zaznamenávána a může být zpětně přehrána v podobě video sekvence (videologů). Výhodu představuje generování textových logů iOnA z aplikací, což zákazníkovi výrazně usnadňuje vyhledávání požadovaných událostí.

Výhody řešení:

Produkt ObserveIT nyní identifikuje veškeré nové relace na serveru a přiřadí je k specifickému uživateli. Během relace jsou veškeré aktivity nahrávány přesně tak, jak je uživatel může vidět na své obrazovce. Kromě videozáznamu jsou veškeré události převáděny i do podoby textových logů pro snadné budoucí vyhledávání.