+420 800 331 183
 helpdesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Město Opava - Softwarový nástroj pro monitorování aktivit – ObserveIT2018

ObserveIT - softwarový nástroj pro monitorování aktivit.

Předmětem dodávky bylo:

Dodávka komplexního softwarového řešení pro audit a monitorování aktivit uživatelů, tzv Insider Threat Intelligence. Veškerá práce uživatelů, včetně administrátorů nebo služeb outsourcingových společností na počítačích nebo serverech, je nyní automaticky zaznamenávána a může být zpětně přehrána v podobě video sekvence (videologů). Výhodu představuje generování textových logů iOnA z aplikací, což zákazníkovi výrazně usnadňuje vyhledávání požadovaných událostí.

Výhody řešení:

Produkt ObserveIT nyní identifikuje veškeré nové relace na serveru a přiřadí je k specifickému uživateli. Během relace jsou veškeré aktivity nahrávány přesně tak, jak je uživatel může vidět na své obrazovce. Kromě videozáznamu jsou veškeré události převáděny i do podoby textových logů pro snadné budoucí vyhledávání.