+420 800 331 183
 servicedesk@vitkovice.cz
Helpdesk Vítkovice

Informační systém Městské policie (ISMP) je novým, účinným nástrojem pro efektivní podporu agend Městské policie. ISMP zajišťuje podporu dispečerské činnosti, plánování, operativního řízení a přímého výkonu služby. Umožňuje efektivní spolupráci a sdílení relevantních informací se složkami IZS a dalšími organizacemi.

 • Operativní řízení
 • Plánování a řízení sil a prostředků
 • Příjem a zpracování oznámení (výzvy)
 • Příjem a zpracování událostí
 • Správa kontaktů (osob a organizací)
 • Dostupnost (centrální datový sklad, přístup pomocí klientů)
 • Modulárnost
 • Bezpečnost (právy řízený přístup)
 • SOA architektura (webové služby)
 • MP

  Integrace

  • datové zprávy: JSDI/NDIC, IZS
  • e-mail, GPS, Matra, PCO, SMS , AMDS
  • SOA – webové služby
  • telefonní ústředny: CISCO, Alcatel, navazující technologie ITM a OSM
  • záznamová zařízení: ReDat

  Moduly

  • Hromadné vyrozumívání
  • GIS (Geografický informační systém)
  • GPS (zobrazení pozic strážníků na mapě)
  • Matra (radiostanice – příjem statusů)
  • Lustrace (externí registry)
  • Registr osob (seznam povolených SMS zařízení)
  • Softwarový telefon
  • Uživatelský manažer (řízení uživatelských práv)
  • Virtuální záznam (přehrávání audiozáznamů)